Beheer van het opvolgen van stukken

Since de VERSIE 9.1 van het optimalisatieprogramma voor het zagen van plaatmateriaal woodLAB PLAN, is het mogelijk om de stukken, die elkaar moeten opvolgen, te groeperen om bij voorbeeld de houtdraad te behouden of enig ander type decor. Deze functie zal bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer een keuken element samengesteld is uit vier grote laden en één klein laden bovenaan. (zie voorbeeld). Alle andere combinaties zijn ook mogelijk.

Optimalisatie

Biedt een optimale oplossing die rekening houdt met de technische eigenschappen van de machines, de spaarzaamheid van het materiaal en een optimale verzaging. Met de manuele optimalisering kan men tussenkomen in de automatisch berekende versnijdingsplannen om een detail in te voegen of te verplaatsen, of om de panelen met een hoog verlies-percentage te vervolledigen.

Voor dit type operaties beschikt de gebruiker over een reeks instrumenten zoals het samenvoegen van de onderdelen, hun rotatie, hun symmetrie, de copie en het nazicht van de haalbaarheid, die hem vrijwaren van alle nodige controles om de opdeelplannen te bekomen.

De keuze van het beste formaat

Bij de optimalisatie zullen de onderdelen gegroepeerd worden volgens het type materiaal, volgens dikte en volgens kleur. Men kan kiezen tussen de panelen die aan de gebruiker worden voorgesteld en de beschikbaarheid in het magazijn, de formaten die het risico tot een minimum herleiden, de duur of de totale kost van de productie.

Uitgaande van de formaten die in de handel te verkrijgen zijn of uitgaande van de ideale afmetingen om het minste verlies te bekomen, kan het programma de beste panelen uitkiezen voor een bepaalde productie.

Magazijn

Beheer van het grondstoffen-magazijn, half-afgewerkte en afgewerkte producten..

Maakt het mogelijk om panelen of vellen volgens het type materiaal, kleur, dikte of draadrichting te groeperen

Beheer van het gerecupereerde afval en van het magazijn..

Gegevens voor het verzagen

De sequensen voor het verzagen worden geleverd met een gedrukt verslag en/of onder numerieke vorm.

Men behandelt alle types machines, elk met haar eigen specifieke parameters..

De post-processor houdt volledig rekening met de eigenschappen van alle types paneelzagen.

De compatibele machines: Gabbiani - Giben - Holzher - Holzma - Homag - Macmazza - Mayer - Paoloni - SCM - Selco - Sektor - Steton

Verwerven van de gegevens

De gegevens met betrekking tot het magazijn of tot de productie kunnen ingevoerd worden via ASCII of Microsoft Excel documenten vanaf standaard- of persoonlijke gegevens.

Afdruk en verslagen

Afdrukken van de plannen, de samenvattingen, de verzaagsequensen, de kosten van de optimisatie, het afdrukken van de etiketten en van de streepsjescodes.

Ondersteuningen en uiteenlopende parameters

Mogelijkheid om unieke productie-eigenschappen te beheren of een geheel van afzonderlijke onderdelen waarvan de eigenschappen al gememoriseerd zijn.

Integratie van een krachtige module die de parameters onderscheidt die het beheer van meer gevarieerde en heterogene producties mogelijk maken. .

Deviezen, duur en kostprijs

Voorafgaande berekening van de duur en kostprijs van een bepaalde productie..

Opstellen van verzorgde deviezen, gebaseerd op de kostprijs van het materiaal, de kost per uur van de machine en de prijs van de arbeid.

Geeft aanwijzingen om betere formaten te bekomen.